Räntehus

Utdelande räntefonder med fasta löptider

Våra RÄNTEHUS är globala investeringsfonder (AIF) med fasta löptider. För

professionella kunder anser vi att globala räntor ska vara en del av

portföljen. Problemet med den svenska marknaden visade sig under våren 2020.

Den svenska marknaden för företagsobligationer drabbades av svåra störningar. Likviditeten var sämre än vad de flesta räknat med. Säljare hade svårt att hitta köpare, och avslut gjordes till fallande priser. Många företagsobligationsfonder tvingades därför stänga för uttag.

För att undvika att behöva stänga för uttag måste traditionella värdepappersfonder ha en stor del likvida medel. Högre likviditet har en

kostnad i form av lägre förväntad avkastning då de ej är fullt investerade.


I en alternativ investeringsfond (AIF) behöver avkastningen inte späs ut med stor andel likvida medel. Samtidigt minskar risken att fondförvaltaren tvingas sälja innehav på lägre nivåer vid uttag.


För den som vill investera i företagsobligationer och inte är beroende av att snabbt kunna lösa in sina andelar är alternativa

investeringsfonder (AIF) därför ett bättre alternativ.

FAQ

Hur tecknas fonden? Fonden tecknas via en teckningsanmälan som vi skickar ut för digital signering till din e-post.

Var kan fonden förvaras? Fonden kan förvaras på valfri bank som du anger i teckningsanmälan.

Är det daglig likviditet? Nej, endast intern handel. Tanken är att man som kund behåller fonden löptiden ut.

Hur ofta värderas fonden? Fonden värderas månadsvis, då flera försäkringsbolag och banker vi har som kunder kräver detta.

Klicka på respektive räntehus för mer information.

RH1

3M STIBOR + 3.50%

KVARTALSVIS RÄNTEUTBETALNING

RH2

6.00%

HALVÅRSVIS RÄNTEUTBETALNING

RH3

3M STIBOR + 2.50%

KVARTALSVIS RÄNTEUTBETALNING

RH4

6.00%

MÅNADSVIS RÄNTEUTBETALNING

RH5

6.75%

MÅNADSVIS RÄNTEUTBETALNING

RH6

3.00%

KVARTALSVIS RÄNTEUTBETALNING

RH7

3M STIBOR + 5.00%

KVARTALSVIS RÄNTEUTBETALNING

RH8

3M STIBOR + 3.20%

KVARTALSVIS RÄNTEUTBETALNING

RH8B

3M STIBOR + 3.20%

KVARTALSVIS RÄNTEUTBETALNING

RH9

6.50%

KVARTALSVIS RÄNTEUTBETALNING


Copyright © ARR i Sverige AB 2024

Utvecklad av Profit Media AB

Rulla till toppen