Ränteplaceringar i företagsobligationer utan mellanhänder. Bli din egen bank.

Vi erbjuder globala ränteplaceringar i företagsobligationer, där vi lånar ut pengar till multinationella företag med starka varumärken och får ränta tillbaka till våra kunder

  • Välj själv din depåbank
  • Inga mellanhänder
  • Ränta mellan 3-10 %
  • Räntespecialister med lång erfarenhet
Så fungerar det
0%
10%
Du tjänar
30000
kr/år
1

Ränteobligationer

Ränte-
obligationer

Diskretionär förvaltning

Diskretionär förvaltning

Diskretionär förvaltning med ARR

Ränteobligationer

Intresset kring att investera i företagsobligationer har verkligen tagit fart senaste tiden. Fördelen är att risken sprids från aktiemarknaden till den betydligt mer säkra räntemarknaden som genererar avkastning oberoende av börsens svängningar. I våra ränteobligationer s k RÄNTEHUS som är framtagna för att gynna våra kunder och ge fler möjlighet att komma åt företagsobligationer. Med en minsta insättning på 1 miljon SEK får man riskspridning på mellan 50-100 företagsobligationer beroende på val av Räntehus. De ger en god ränta med ett löpande kassaflöde. Under hösten 2018 genomfördes Räntehuset 1 och under våren 2019 Räntehuset 2. Under 2020 avser vi att lansera två nya Räntehus. Information kommer inom kort.
Läs mer

Diskretionär förvaltning

Med fast eller prestationsbaserat arvode

Vi är specialiserade på globala ränteplaceringar och erbjuder modern förmögenhetsförvaltning där vi förvaltar ditt kapital som om det vore vårt eget. Diskretionär förvaltning passar när du vill fokusera på din kärnverksamhet eller efter att du sålt ditt bolag, vill frigöra tid för din familj, vänner, fritidsintressen och träning
Läs mer

Resultat för våra kunder

97 % nöjda kunder
Vår passion är nöjda kunder och framgångsrika investeringar.
Förvaltar
3
miljarder
Vi har blivit en av Sveriges ledande ränteinvesterare och förvaltar över 3 miljarder.
92 % Investerar igen
De flesta är så nöjda att de väljer att investera igen.
Bild på temat bakom ARR

Arutua AB

Efter att jag sålde min vårdkoncern till en större global aktör letade jag efter en duktig, långsiktig och pålitlig ekonomisk samarbetspartner. Jag träffade en handfull aktörer under 6 månader, men som egenföretagare sedan långt tillbaka blev jag glad när jag kom in ARR´s lokaler med entreprenörsanda, ändamålsenliga, trevliga men utan överdåd. ARR har hela tiden hållit vad de utlovat och jag har fått bra och raka svar på mina frågor. Jag kan varmt rekommendera ARR.
- Joakim, Grundare

Globala Ränteplaceringar till flera

Att via obligationsmarknaden låna ut pengar till globala bolag och få löpande ränta tillbaka har genom åren varit ett attraktivt placeringsalternativ, men möjligheten har endast funnits för ett fåtal kunder. Möjligheten till investering har traditionellt sett bara förmedlats av bankerna och det har oftast krävts goda kontakter och ett stort bankkonto för att få ta del av avkastningen.

Vi startade ARR år 2012 för att möta den ökade efterfrågan på räntebärande placeringar, där kunden placerar direkt i en obligation utan dyra avgifter och mellanhänder. Sedan starten har våra kunder lånat ut över 7 miljarder SEK till olika bolag världen över, snittavkastningen har varit ca 6 %. Det minsta placerbara belopp i obligationer är oftast 1 MSEK och för att kunna erhålla en riskspridning anser vi att en kund bör ha minst 10 innehav, men gärna 15. Vi erbjuder därför våra kunder en professionell och kostnadseffektiv förvaltning från 10 MSEK.

För att kunna erbjuda fler kunder möjligheten att placera i tillgångsslaget lanserades Räntehuset 1 under hösten 2018 vilket följdes upp med Räntehuset 2 under våren 2019. Om man placerar i ”Räntehuset” så får man en indirekt placering i 80-100 underliggande obligationer, precis som för en kund som har en förmögenhetsförvaltning. Skillnaden är att man köper en andel i Räntehusets obligation som har en denominering på 1 MSEK. Tanken med Räntehusen är helt enkelt att fler på ett enkelt sätt ska kunna ta del av en professionell och kostnadseffektiv förvaltning berättar Per.

Per Thornadsson
- VD & Grundare
Kontakta oss