GLOBALT RÄNTEHUS

MED LOKAL FÖRANKRING

Vi erbjuder globala räntefonder från USA och Europa i SEK

AKTIV RÄNTE RÅDGIVNING

- RÄNTEFONDER I SEK -

Specialister

Lång erfarenhet från räntemarknaden och över tio år i egen regi

Tydlighet

Professionella-/Institutionella kunder (Försäkringsbolag, Banker och stiftelser) Höga krav på Rapportering, Avkastning och Hållbarhet

Fokus

100 % räntor - Investment Grade - USA / Europa

Specialister

Lång erfarenhet från räntemarknaden och över tio år i egen regi

Fokus

100 % räntor - Investment Grade - USA / Europa

Tydlighet

Professionella-/Institutionella kunder (Försäkringsbolag, Banker och stiftelser) Höga krav på Rapportering, Avkastning och Hållbarhet


Copyright © ARR i Sverige AB 2024

Utvecklad av Profit Media AB

Rulla till toppen