Så blev vi en av Sveriges ledande ränteinvesterare

Vi på ARR tycker att utbudet av ränteplaceringar och obligationer

länge har varit alldeles för lågt i Sverige. Utbudet har varit begränsat och mest koncentrerat till finans- och fastighetsbranschen, vilket ger en mindre bra riskspridning. Samtidigt är den globala räntemarknaden betydligt mer utvecklad, speciellt den amerikanska, vilket bidrar till bättre riskspridning och avkastning.

Därför grundade vi ARR som ett globalt Räntehus i Göteborg under våren 2012 och vår filosofi är enkel; ARR erbjuder lågriskförvaltning genom våra Investment Grade fonder från USA och Europa.

 

Vårt fokus är att erbjuda ränteplaceringar där våra kunder får löpande ränta från underliggande företagsobligationer. Med vår långa erfarenhet av den globala- och nordiska räntemarknaden erbjuder vi fondlösningar som är anpassade efter professionella investerares behov.


Copyright © ARR i Sverige AB 2024

Utvecklad av Profit Media AB

Rulla till toppen