Bakgrund
Så blev vi Sveriges ledande ränteinvesterare

Så blev vi en av Sveriges ledande ränteinvesterare

Vi på ARR tycker att utbudet av ränteplaceringar och obligationer länge har varit alldeles för lågt i Sverige. Utbudet har varit begränsat och mest koncentrerat till finans- och fastighetsbranschen, vilket ger en mindre bra riskspridning. Samtidigt är den globala räntemarknaden betydligt mer utvecklad, speciellt den amerikanska. Vilket bidrar till bättre riskspridning och avkastning.

Därför grundade vi ARR som en Global ränteinvesterare i Göteborg under våren 2012 och vår filosofi är enkel; ARR ska berika människors liv genom att erbjuda smartare ränteplaceringar med marknadens bästa avkastning. ARR är det självklara valet för privatpersoner och företagare som vill lägga fokus på sin kärnverksamhet, familj, fritidsintressen och lägga ut sin kapitalförvaltning till någon som har kunskap och engagemang. Vi tar varsamt hand om våra kunders förmögenhet, precis som det hade varit vår egen. Vi vet vilket hårt arbete som ligger bakom och vår förhoppning är att du ska känna dig trygg och alltid välkommen. Vi är entreprenörer och vi jobbar med entreprenörer. Hos oss får du hjälp med ett balanserat sparande i form av företagsobligationer, räntefonder, diskretionär förvaltning och annan kvalificerad rådgivning kring räntor.