Legal information

Tillstånd

Aktiv Ränte Rådgivning är under Finansinspektionens tillsyn som AIF-förvaltare. Vi är även ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.

Kontakt

Om Ni vill komma i kontakt med oss på ARR kan det göras på följande sätt:

Tel reception: 031 – 301 66 60

E-post: Info@aktivranteradgivning.se

Postadress:
Drottninggatan 27
411 14 Göteborg

Vill du komma i kontakt med SIP Nordic fondkommission backoffice eller har frågor om avräkningsnotor, teckningsanmälan eller depåinformation ring 08-566 126 20

Fax backoffice 08-566 126 29

E-post: office@sipnordic.se

Besöksadress:
Kungsgatan 27 (6 tr.)
111 56 Stockholm

Postadress:
Kungsgatan 27
111 56 Stockholm

Frågor och klagomål

Har du som kund frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att kontakta oss. Har du en egen finansiell rådgivare så kan det i många fall även vara naturligt att vända sig till honom eller henne direkt. De flesta professionella rådgivarna känner oss väl.
Det är av största betydelse att kunder är nöjda med de tjänster som erbjuds. Det är vad vårat arbete går ut på. Skulle du ändå inte vara nöjd med våra tjänster efter att ha talat med din ordinarie kontaktperson hos oss använder du adressen nedan för att reklamera eller klaga.

Postadress:

Klagomålsansvarig
SIP Nordic Fondkommission AB
Kungsgatan 27
111 56 Stockholm

E-post:
office@sipnordic.se

Beskriv i ditt brev så detaljerat som möjligt vad som hänt, vad du är missnöjd med och vad du vill uppnå med ditt klagomål. Om du sedan inte är nöjd med det besked vi lämnat i ett klagomålsärende kan du få hjälp av flera olika fristående institut:

Konsumenternas – Vägledning om Bank och Försäkring

https://www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och finansbyrå informerar och ger råd i frågor som rör banker, fondbolag och andra finansiella företag. Byrån är opartisk och all rådgivning är kostnadsfri.

Allmänna Reklamationsnämnden

https://www.arn.se
Allmänna Reklamationsnämnden prövar kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och företag, till exempel banker, finansbolag, kapitalrådgivare, fondkommissionärer med flera.