Ränteplaceringar utan mellanhänder

Få löpande ränta från underliggande företagsobligationer
1

Grunden - Företagsobligationer

Vi börjar med att skapa rätt förutsättningar för respektive kunds situation. Detta gör vi med hjälp av företagsobligationer där vi tillsammans tar fram en lösning med syfte att nå dina avkastningsmål.

 • Rätt förutsättningar
 • Samma kontaktperson
 • Valfri depåbank
2

Förvaltningen - Globala med lokal närvaro

Genom lång erfarenhet och en beprövad process så kan vi erbjuda allt från ”Ax till limpa” inom ränteplaceringar såsom egna analytiker och förvaltare.

 • Egen analys/förvaltning
 • Utan mellanhänder
 • Kassaflöde
3

Avkastningen = Räntor

Avkastning på ränteplaceringar skapas genom ränta från underliggande företagsobligationer samt värdeutveckling. Våra kunder får ränta månads-, kvartals-, halvårsvis beroende på val av lösning genom våra utdelande räntefonder – RÄNTEHUS

 • Företagsobligationer
 • Månads-kvartals eller halvårs utdelning
 • Låg korrelation till aktiemarknaden
4

Utvärdering - Återkoppling

Löpande utvärdering via månadsutskick där du får löpande information hur din investering utvecklas. Vi arbetar digitalt så det spelar ingen roll om du bor i Sverige eller utomlands, vi ser oss som global förvaltare med lokal förankring och kontor i Göteborg.

 • Månadsvis uppföljning
 • Digitalt-/Fysiskt
 • Global förvaltning med lokal närvaro