Ränteplaceringar utan mellanhänder


Få löpande ränta från underliggande företagsobligationer.

Så fungerar det

Grunden - Företagsobligationer

Vi börjar med att skapa rätt förutsättningar för respektive kunds situation. Detta gör vi med hjälp av företagsobligationer där vi

tillsammans tar fram en lösning med syfte att nå dina avkastningsmål.

Rätt förutsättningar

Samma kontaktperson

Valfri depåbank

Förvaltningen - Globala med lokal närvaro

Genom lång erfarenhet och en beprövad process så kan vi erbjuda allt från ”Ax till limpa” inom ränteplaceringar såsom egna analytiker

och förvaltare.

Egen analys/förvaltning

Utan mellanhänder

Kassaflöde

Avkastningen = Räntor

Avkastning på ränteplaceringar skapas genom ränta från underliggande företagsobligationer samt värdeutveckling. Våra kunder får ränta

månads-, kvartals-, halvårsvis beroende på val av lösning genom våra utdelande räntefonder – RÄNTEHUS

Företagsobligationer

Månads-kvartals eller halvårs utdelning

Låg korrelation till aktiemarknaden

Utvärdering - Återkoppling

Löpande utvärdering via månadsutskick där du får löpande information hur din investering utvecklas. Vi arbetar digitalt så det spelar ingen roll

om du bor i Sverige eller utomlands, vi ser oss som global förvaltare med lokal förankring och kontor i Göteborg.

Månadsvis uppföljning

Digitalt-/Fysiskt

Global förvaltning med lokal närvaro


Copyright © ARR i Sverige AB 2024

Utvecklad av Profit Media AB

Rulla till toppen