RÄNTEHUS
Utdelande räntefonder med fasta löptider

RÄNTEHUS

Utdelande räntefonder med fasta löptider

Våra RÄNTEHUS är alternativa investeringsfonder (AIF) med fasta löptider. För professionella kunder kan denna struktur (AIF) vara ett bättre alternativ än traditionella värdepappersfonder (UCITS). Problemen med UCITS-fonder visade sig under våren 2020. Den svenska marknaden för företagsobligationer drabbades av svåra störningar. Likviditeten var sämre än vad de flesta räknat med. Säljare hade svårt att hitta köpare, och avslut gjordes till fallande priser. Många företagsobligationsfonder tvingades därför stänga för uttag.

För att undvika att behöva stänga för uttag måste traditionella värdepappersfonder ha en stor del likvida medel. Högre likviditet har en kostnad i form av lägre förväntad avkastning då de ej är fullt investerade.

I en alternativ investeringsfond (AIF) behöver avkastningen inte späs ut med stor andel likvida medel. Samtidigt minskar risken att fondförvaltaren tvingas sälja innehav på lägre nivåer vid uttag.

För den som vill investera i företagsobligationer och inte är beroende av att snabbt kunna lösa in sina andelar är alternativa investeringsfonder (AIF) därför ett bättre alternativ.

  • Placeringen ger en god avkastning givet risken
  • Har en låg korrelation till aktiemarknaden
  • Löpande utbetalningar ger kassaflöde varje månad, kvartal eller halvår beroende på valt RÄNTEHUS
  • Har en förutbestämd löptid
  • Förvaras på valfri bank

Klicka på vardera RÄNTEHUS för mer information.

Vill du starta ditt egna RÄNTEHUS?
Vi bygger räntefonder till bland annat stiftelser, banker och företag utifrån respektive finanspolicy (ESG, risk, löptid, avkastning).
Vi lyssnar gärna på era önskemål och skräddarsyr en lösning för era behov.


Arutua AB

Efter att jag sålde min vårdkoncern till en större global aktör letade jag efter en duktig, långsiktig och pålitlig ekonomisk samarbetspartner. Jag träffade en handfull aktörer under 6 månader, men som egenföretagare sedan långt tillbaka blev jag glad när jag kom in ARR´s lokaler med entreprenörsanda, ändamålsenliga, trevliga men utan överdåd. ARR har hela tiden hållit vad de utlovat och jag har fått bra och raka svar på mina frågor. Jag kan varmt rekommendera ARR.
- Joakim, Grundare