Globalt räntehus med lokal förankring

Vi erbjuder räntefonder med fasta löptider där kunderna får ränta från underliggande obligationer från främst USA och Europa

play

Lär känna oss mer på 1:05 minut

RÄNTEHUS

RÄNTEHUS

RÄNTEHUS

Utdelande räntefonder med fasta löptider

Våra RÄNTEHUS är så kallade alternativa investeringsfonder (AIF) med fasta löptider. Våra räntefonder ger ett löpande kassaflöde där räntan betalas ut månads-, kvartals- eller halvårsvis beroende på vald räntefond.
Läs mer