Ränteobligationer
Få ränta från starka varumärken oavsett börsens svängningar

Ränteobligationer

ARRs ränteobligationer är framtagna för att gynna våra kunder och ger en god ränta med ett löpande kassaflöde. Under hösten 2018 genomfördes Räntehuset 1 och under våren 2019 Räntehuset 2. Under våren 2020 avser vi att ge ut Räntehuset 3 som ska börsnoteras och kunna placeras inom ISK och kapitalförsäkring.

✓ Placeringen ger en god avkastning givet risken

✓ Har en låg korrelation till aktiemarknaden

✓ Löpande utbetalningar ger kassaflöde varje kvartal eller halvår

✓ Har en förutbestämd löptid

Text till tre underrubriker:

Räntehuset 1

Räntehuset 1 är en enkel och transparent placering som är lätt att förstå. De kunder som är med från startdagen får en 5-årig placering som ger en löpande årsränta på 3m Stibor + 3.50% (som lägst 3.50%). Det finns även möjlighet att löpande placera i Räntehuset 1, investeraren erhåller då samma ränta från den dagen fram till slutdatumet 2023-09-21. Genom att placera erhåller kunden en global exponering till låg risk mot över 100 stycken stora företag.

Startdag:  2018-09-21

Slutdag: 2023-09-21

Ränta: 3m STIBOR + 3.50% (som lägst 3.50%)

Räntedagar: 21 mars, juni, sep, dec (3m Stibor + 0.875% per gång)

Total volym: 250.000.000

Denominering: 1.000.000

Risk: 2 av 7

Arvode: 0.35% 

Kontakta oss för priser och upplägg
Kontakta oss

Räntehuset 2

Räntehuset 2 är en enkel och transparent placering som är lätt att förstå. De kunder som är med från startdagen får en 3-årig placering som ger en löpande årsränta på 6.00%. Det finns även möjlighet att löpande placera i Räntehuset 2, investeraren erhåller då samma ränta från den dagen fram till slutdatumet 2022-06-14. Genom att placera erhåller kunden en nordisk exponering till medelrisk mot över 50 stycken medelstora företag.

Startdag: 2019-06-14

Slutdag: 2022-06-14

Ränta: 6.00% (fast)

Räntedagar: 14 juni, dec (3.00% per gång)

Total volym: 120.000.000

Denominering: 1.000.000

Risk: 3 av 7

Arvode: 0.50%

Räntehuset 3 – Under våren 2020 avser vi att ge ut Räntehuset 3 som ska börsnoteras och kunna placeras inom ISK och kapitalförsäkring

Kontakta oss för priser och upplägg
Kontakta oss

Arutua AB

Efter att jag sålde min vårdkoncern till en större global aktör letade jag efter en duktig, långsiktig och pålitlig ekonomisk samarbetspartner. Jag träffade en handfull aktörer under 6 månader, men som egenföretagare sedan långt tillbaka blev jag glad när jag kom in ARR´s lokaler med entreprenörsanda, ändamålsenliga, trevliga men utan överdåd. ARR har hela tiden hållit vad de utlovat och jag har fått bra och raka svar på mina frågor. Jag kan varmt rekommendera ARR.
- Joakim, Grundare

Vill du veta mer eller hitta rätt upplägg för dig?

Boka förutsättningslöst möte med Jens
Boka ditt möte