Räntehuset 8
Få ränta från starka varumärken oavsett börsens svängningar

Räntehuset 8

Den 2 juni startar vi vår åttonde räntefond RH8. Timingen är bra då marknaden har kommit ner. Fonden löper på 5 år med 100% Investment Grade (BBB- eller högre). Av erfarenhet har vi lärt oss att titta utanför den mindre nordiska räntemarknaden och erbjuda en global diversifierad räntefond. Avkastningen (Räntan) följer med kommande räntehöjningarna genom kupongen på 3M STIBOR + 3.20%. Fonden är utdelande, vilket ger ett löpande kassaflöde varje kvartal. Varje kvartal skickar vi ut en ESG-fondrapport utifrån Bloomberg MSCI Fixed Income Index.

Fonden förvaltas utifrån ett ESG perspektiv där hänsyn tas till hållbarhet och miljö. Förutom moraliska aspekter kommer bolag med god ESG ha en fördel vid kommande regleringar, lagar och subventioner nu och än mer i framtiden enligt oss. Sammanfattningsvis ska fondens placeringar ge riskspridning och en möjlighet till god avkastning.

 

Sista Teckningsdag: 2022-05-27

Startdag: 2022-06-02

Slutdag: 2027-06-02

Ränta: 3M STIBOR + 3.20 % (efter arvode)

Ränteutbetalningar: Minimum 0.80 % kvartalsvis

Minsta teckning: 1 100 000 SEK

Arvode: 0.30 % årligen

Valuta: SEK

 

FAQ

Hur tecknas fonden? Fonden tecknas via en teckningsanmälan som vi skickar ut för digital signering till din e-post.

Var kan fonden förvaras? Fonden kan förvaras på valfri bank som du anger i teckningsanmälan.

Är det daglig likviditet? Nej, endast intern handel. Tanken är att man som kund behåller fonden löptiden ut.

Hur ofta värderas fonden? Fonden värderas månadsvis, då flera försäkringsbolag och banker vi har som kunder kräver detta.

 

Hållbarhetsrelaterade förköpsinformation – Räntehuset 8

 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar – Räntehuset 8

 

Hållbarhetsrapport Juni 2023


Arutua AB

Efter att jag sålde min vårdkoncern till en större global aktör letade jag efter en duktig, långsiktig och pålitlig ekonomisk samarbetspartner. Jag träffade en handfull aktörer under 6 månader, men som egenföretagare sedan långt tillbaka blev jag glad när jag kom in ARR´s lokaler med entreprenörsanda, ändamålsenliga, trevliga men utan överdåd. ARR har hela tiden hållit vad de utlovat och jag har fått bra och raka svar på mina frågor. Jag kan varmt rekommendera ARR.
- Joakim, Grundare