Räntehuset 5
Få ränta från starka varumärken oavsett börsens svängningar

Räntehuset 5

Fondens placeringar sker i obligationer från tillväxtmarknader som förväntas stå för en snabbare tillväxt än de mer utvecklade marknaderna de kommande åren. Fondens mål är att uppnå en hög avkastning på 6.75 % årsränta genom att investera i stats- och företagsobligationer från tillväxtmarknadsländer. Vi definierar tillväxtmarknader (Emerging Markets) som de växande marknaderna utanför de mer traditionella marknaderna. Fondens geografiska placeringsområde omfattar bl a tillväxtländerna i Asien, Afrika, Centralasien, Mellanöstern och Latinamerika. Många av tillväxtmarknaderna har under pandemin inte alls utvecklats lika bra som etablerade marknader så vi tycker det ser bra ut rent timingmässigt att starta denna typ av fond nu. Fonden förvaltas utifrån ett ESG perspektiv där hänsyn tas till hållbarhet och miljö. Förutom moraliska aspekter kommer bolag med god ESG ha en fördel vid kommande regleringar, lagar och subventioner nu och än mer i framtiden enligt oss. Sammanfattningsvis ska fondens placeringar ge riskspridning och en möjlighet till god avkastning.

 

Sista Teckningsdag: 2021-10-22

Startdag: 2021-10-29

Slutdag: 2026-10-29

Ränta: 6,75 % per år efter arvode

Ränteutbetalningar: 0,5625 % månadsvis

Minsta teckning: 1 100 000 SEK

Arvode: 0,50 %

Valuta: SEK

Risk: 4 av 7

 

FAQ

Hur tecknas fonden? Fonden tecknas via en teckningsanmälan som vi skickar ut för digital signering till din e-post.

Var kan fonden förvaras? Fonden kan förvaras på valfri bank som du anger i teckningsanmälan.

Är det daglig likviditet? Nej, endast intern handel. Tanken är att man som kund behåller fonden löptiden ut.

Hur ofta värderas fonden? Fonden värderas månadsvis, då flera försäkringsbolag och banker vi har som kunder kräver detta.

 


Arutua AB

Efter att jag sålde min vårdkoncern till en större global aktör letade jag efter en duktig, långsiktig och pålitlig ekonomisk samarbetspartner. Jag träffade en handfull aktörer under 6 månader, men som egenföretagare sedan långt tillbaka blev jag glad när jag kom in ARR´s lokaler med entreprenörsanda, ändamålsenliga, trevliga men utan överdåd. ARR har hela tiden hållit vad de utlovat och jag har fått bra och raka svar på mina frågor. Jag kan varmt rekommendera ARR.
- Joakim, Grundare