Räntehuset 1
Få ränta från starka varumärken oavsett börsens svängningar

Räntehuset 1

Räntehuset 1 är en enkel och transparent placering som är lätt att förstå. De kunder som är med från startdagen får en 5-årig placering som ger en löpande årsränta på 3m Stibor + 3.50% (som lägst 3.50%). Det finns även möjlighet att löpande placera i Räntehuset 1, investeraren erhåller då samma ränta från den dagen fram till slutdatumet 2023-09-21. Genom att placera erhåller kunden en global exponering till låg risk mot över 100 stycken stora företag.

Startdag:  2018-09-21

Slutdag: 2023-09-21

Ränta: 3m STIBOR + 3.50% (som lägst 3.50%)

Räntedagar: 21 mars, juni, sep, dec (3m Stibor + 0.875% per gång)

Total volym: 250.000.000

Denominering: 1.000.000

Risk: 2 av 7

Arvode: 0.35% 


Arutua AB

Efter att jag sålde min vårdkoncern till en större global aktör letade jag efter en duktig, långsiktig och pålitlig ekonomisk samarbetspartner. Jag träffade en handfull aktörer under 6 månader, men som egenföretagare sedan långt tillbaka blev jag glad när jag kom in ARR´s lokaler med entreprenörsanda, ändamålsenliga, trevliga men utan överdåd. ARR har hela tiden hållit vad de utlovat och jag har fått bra och raka svar på mina frågor. Jag kan varmt rekommendera ARR.
- Joakim, Grundare