Nu lanserar vi RÄNTEHUSET 5

En räntefond mot tillväxtmarknader med 6.75 % årsränta

Denna höst är lite extra intressant för oss, vi breddar vårt utbud med en ny räntefond inriktad mot tillväxtmarknader – RÄNTEHUSET 5.

Jag bad en av förvaltarna Per Thornadsson VD/Grundare på ARR, att berätta mer.

Vad får man av RÄNTEHUSET 5?

Med RH5 i portföljen får du en spetsig och billig ränteexponering mot världens tillväxtmarknader såsom Kina, Brasilien, och Sydkorea – en intressant placering i en ränteportfölj. Tillväxtmarknader är spännande då de har stor potential att växa med ny teknik och växande bolag i en snabbare takt än en mogen marknad.

Vad är det för typ av fond då?

Det är en AIF-räntefond precis som våra tidigare fyra räntefonder. Fonden är på fem år med intern handel, vilket passar oftas de proffesionella investerarna bättre då vi slipper att tvingas sälja vid uttag med risk för fel tidpunkt och sämre priser. Eller att vi tvingas ligga likvida för att kunna tillmötesgå ständiga uttag.

Värt att poängtera är att fonden självklart förvaltas utifrån ett ESG perspektiv där hänsyn tas till hållbarhet och miljö. Förutom moraliska aspekter kommer bolag med god ESG ha en fördel vid kommande regleringar, lagar och subventioner nu och än mer i framtiden enligt oss.

Och vad kostar den?

Det totala arvodet är bara 0,50 %, minst hälften av kostnaden jämfört med snittet för en motsvarande fond.

Varför obligationer från tillväxtmarknader?

Timingen och möjligheterna är det två främsta anledningarna. Fondens placeringar sker i obligationer från tillväxtmarknader som förväntas stå för en snabbare tillväxt än de mer utvecklade marknaderna de kommande åren.
Många av tillväxtmarknaderna har under pandemin inte alls utvecklats lika bra som etablerade marknader så vi tycker det ser bra ut rent timingmässigt att starta denna typ av fond nu. Sammanfattningsvis ska fondens placeringar ge riskspridning och en möjlighet till god avkastning.

Tack Per!

Räntehuset 5


Vill du veta mer eller hitta rätt upplägg för dig?

Boka förutsättningslöst kostnadsfri analys med Jens
Kostnadsfri analys