Möt en av våra förvaltare –

Johan Eriksson 

3 feb, 2021

Johan Eriksson har över 20 års erfarenhet av kreditförvaltning och grundade ARR 2012. Huvudansvarig för den amerikanska ränteportföljen i RÄNTEHUSET 4. Tidigare erfarenhet från Nordea Markets, Carnegie, Quadriga Management Asset, Management & Merrill Lynch. Magister (Industriell & Finansiell Ekonomi) från Handelshögskolan i Göteborg. Innehar SwedSec licens.

Berätta om fonden
Räntehuset 4 är en räntefond som kommer att handla med företagsobligationer med varierande kreditrisk. Vi erbjuder 6 % ränta per år med ränteutbetalning varje månad på 0,5 %.

Vad skiljer denna fond från andra svenska företagsobligationsfonder?
Vi har ett mer globalt fokus än de flesta svenska räntefonder. Sedan att vi erbjuder ränteutbetalning varje månad är helt klart unikt och har varit väldigt uppskattat när vi lyssnat in från vad kunderna efterfrågar. Normalt handlar svenska obligationsfonder endast med svenska och nordiska obligationer. Ur ett globalt perspektiv är dessa marknader dock små, vilket innebär en likviditetsrisk, mindre diversifiering vilket kan resultera i sämre förutsättningar helt enkelt. Vi kommer istället att handla i dollar- och eurodenominerade obligationer och sedan valutasäkra till SEK.

Varför ska kunderna välja Räntehuset 4?

Jag skulle vilja lyfta fram fyra anledningar: 

  • Erfarenheten – Starkt och erfaret förvaltarteam bestående av erfarna förvaltare och analytiker. Vi har tidigare genomfört tre räntefonder och lanserar nu vår fjärde – RÄNTEHUSET 4. Grundare och huvudägarna är med som förvaltare, och kommer själva att investera i RÄNTEHUSET 4.
  • Månadsvis ränteutbetalningen som är helt unikt i Sverige, där kunderna får 6 % årlig kupongränta, som betalas månadsvis med 0,5%. 
  • Fast löptid – Fonden är stängd för uttag, och kunderna slipper att vi som fond behöver sitta på 10-20 % likviditet för uttag under tiden, och går ej miste om ränta av denna anledning.  
  • Avgiften är konkurrenskraftig med 0,5 % årligen. Flera svenska räntefonder tar mellan 1-2 % årligen. 

Vad är risken som du ser det?

Det är klart att vi behöver gå upp ett par steg på risknivån för att hitta bolag som betalar 6 % ränta per år, men samtidigt så erbjuder vi en diversifierad och balanserad portfölj med cirka 100 företagsobligationer. Så risken man som kund tar under dessa fem år är konkursrisken i underliggande bolag. 

Det vill säga skulle fem bolag gå omkull under resan så får kunden 6 % ränta per år i fem år, men tillbaka 95 istället för 100 på slutdagen, så den effektiva avkastningen blir då 5,2 % per år. 

Hur skiljer sig AIF-fonder kontra traditionella UCITS-fonder?

Våra Räntehus är alternativa investeringsfonder (AIF) med fasta löptider och förutbestämd kupongränta till skillnad från en UCITS-fond som återinvesterar räntan där fonden löper på tillsvidare. 

Detta är en ”Buy and Hold” – fond. För den som inte är beroende av att snabbt kunna lösa in sina andelar kan AIF:er vara ett bättre alternativ än traditionella UCITS-fonder, då dessa fonder måste hålla stora andelar likvida medel. Högre likviditet har en kostnad i form av lägre förväntad avkastning.

I en AIF-fond minskar dessutom risken att jag som fondförvaltare tvingas sälja innehav för att möta utflöden.

Tack för pratstunden Johan!

//TEAM ARR


Vill du veta mer eller hitta rätt upplägg för dig?

Boka förutsättningslöst kostnadsfri analys med Jens
Kostnadsfri analys