Företagsobligationer

FÖRETAGSOBLIGATIONER

Själva grunden i vårt erbjudande

Vi erbjuder ränteplaceringar där våra kunder får löpande ränta från underliggande företagsobligationer. Fördelen är att risken sprids från aktiemarknaden till den mer säkra räntemarknaden som genererar löpande ränta oberoende av börsens svängningar.

Här kommer några fördelar med företagsobligationer:

  • Ränteutbetalningar månads-, kvartals-, halvårs- eller helårsvis beroende på val av obligation.
  • Har en låg korrelation med aktiemarknaden.
  • För att minska den totala risken i portföljen placerar vi inom olika branscher/sektorer, löptider och olika marknader.
  • Årsränta på mellan 1-10% beroende på vald risk.
  • Potential till överavkastning

Arutua AB

Efter att jag sålde min vårdkoncern till en större global aktör letade jag efter en duktig, långsiktig och pålitlig ekonomisk samarbetspartner. Jag träffade en handfull aktörer under 6 månader, men som egenföretagare sedan långt tillbaka blev jag glad när jag kom in ARR´s lokaler med entreprenörsanda, ändamålsenliga, trevliga men utan överdåd. ARR har hela tiden hållit vad de utlovat och jag har fått bra och raka svar på mina frågor. Jag kan varmt rekommendera ARR.
- Joakim, Grundare