Företagsobligationer

Företagsobligationer

Intresset kring att investera i företagsobligationer har verkligen tagit fart senaste tiden. Fördelen är att risken sprids från aktiemarknaden till den betydligt mer säkra räntemarknaden som genererar avkastning oberoende av börsens svängningar. Här kommer några av fördelarna när det gäller att investera i företagsobligationer:

  • Ger ett löpande kassaflöde med utbetalningar flera gånger om året
  • Ger en god avkastning till låg risk
  • Har en låg korrelation med aktiemarknaden och ger en lämplig diversifiering
  • För att minska den totala risken i portföljen placerar vi inom olika branscher och sektorer på olika löptider och geografisk placering.
  • Vi tycker att en portfölj ska ha minst 10 stycken olika innehav
  • En portfölj bör ge 3-5% i årlig avkastning
  • Det finns potential till överavkastning
  • Investeringsinriktning kan bestämmas tillsammans med din rådgivare

Arutua AB

Efter att jag sålde min vårdkoncern till en större global aktör letade jag efter en duktig, långsiktig och pålitlig ekonomisk samarbetspartner. Jag träffade en handfull aktörer under 6 månader, men som egenföretagare sedan långt tillbaka blev jag glad när jag kom in ARR´s lokaler med entreprenörsanda, ändamålsenliga, trevliga men utan överdåd. ARR har hela tiden hållit vad de utlovat och jag har fått bra och raka svar på mina frågor. Jag kan varmt rekommendera ARR.
- Joakim, Grundare

Vill du veta mer eller hitta rätt upplägg för dig?

Boka förutsättningslöst möte med Jens
Boka ditt möte