Diskretionär förvaltning

DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

Vi förvaltar – med syfte att nå dina mål

Diskretionär förvaltning passar dig som inte har tillräckligt med tid, intresse eller kunskap att förvalta ditt kapital själv, utan istället föredrar att en professionell förvaltare bevakar och gör lämpliga omplaceringar inom de ramar vi har bestämt tillsammans.

  • Riktar sig till dig som vill överlåta förvaltningsansvaret till oss (från 15 MSEK)
  • Förvaltningsuppdraget inleds med identifiering av din riskprofil och dina avkastningsmål
  • Vi arbetar sedan fram en startportfölj utifrån risk och avkastning
  • Du får löpande rapportering i form av månadsbrev om just er portfölj
  • Nöjd kund garanti
  • Ingen bindningstid
  • Välj valfri depåbank
  • Pris: Från 0,2 % per år

ARR är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB (”SIP”), ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Som anknutet ombud distribuerar och rådger vi kring SIP Nordic Fondkommissions diskretionära förvaltning. Förvaltningen är inriktad på globala ränteplaceringar och SIP erbjuder en modern förmögenhetsförvaltning.

Vid frågor avseende förvaltningen kontakta
SIP Nordic Fondkommission AB på 08-566 126 00

Vid frågor avseende distributionen kontakta
Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige på 031-661 66 60


Arutua AB

Efter att jag sålde min vårdkoncern till en större global aktör letade jag efter en duktig, långsiktig och pålitlig ekonomisk samarbetspartner. Jag träffade en handfull aktörer under 6 månader, men som egenföretagare sedan långt tillbaka blev jag glad när jag kom in ARR´s lokaler med entreprenörsanda, ändamålsenliga, trevliga men utan överdåd. ARR har hela tiden hållit vad de utlovat och jag har fått bra och raka svar på mina frågor. Jag kan varmt rekommendera ARR.
- Joakim, Grundare

Vill du veta mer eller hitta rätt upplägg för dig?

Boka förutsättningslöst kostnadsfri analys med Jens
Kostnadsfri analys