Diskretionär förvaltning

Stabil förmögenhetsförvaltning med fast eller prestationsbaserat arvode

Diskretionär förvaltning

Med fast eller prestationsbaserat arvode

Vi är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB (”SIP”), ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Som anknutet ombud distribuerar och rådger vi kring SIP Nordic Fondkommissions diskretionära förvaltning. Förvaltningen är inriktad på globala ränteplaceringar och SIP erbjuder en modern förmögenhetsförvaltning. Diskretionär förvaltning passar när du vill fokusera på din kärnverksamhet eller efter att du sålt ditt bolag, vill frigöra tid för din familj, vänner, fritidsintressen och träning. Med hjälp av SIP:s Diskretionära förvaltning så hjälper vi dig att sätta upp en balanserad förvaltning av ditt kapital (från 10 MSEK) med hänsyn till risk/avkastning utifrån önskad tidshorisont. Självklart kan du följa utvecklingen på konto hos oss eller den bank du själv väljer. Du behöver ej skriva på massa underlag så fort vi ska köpa eller sälja i din portfölj. Men skulle du ha någon fråga/fundering finns vi endast ett telefonsamtal/mail bort.

Vi erbjuder:

  • Fast- eller prestationsbaserat arvode
  • Nöjd kund garanti
  • Ingen bindningstid
  • Månadsvis uppföljning
  • Välj bank själv

Vid frågor avseende förvaltningen kontakta SIP Nordic Fondkommission AB på 08-566 126 00
Vid frågor avseende distributionen kontakta Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige på 031-661 66 60


Arutua AB

Efter att jag sålde min vårdkoncern till en större global aktör letade jag efter en duktig, långsiktig och pålitlig ekonomisk samarbetspartner. Jag träffade en handfull aktörer under 6 månader, men som egenföretagare sedan långt tillbaka blev jag glad när jag kom in ARR´s lokaler med entreprenörsanda, ändamålsenliga, trevliga men utan överdåd. ARR har hela tiden hållit vad de utlovat och jag har fått bra och raka svar på mina frågor. Jag kan varmt rekommendera ARR.
- Joakim, Grundare

Vill du veta mer eller hitta rätt upplägg för dig?

Boka förutsättningslöst möte med Jens
Boka ditt möte